Všlkommen till Tuggelite.se

Tuggelite"Ingen har gjort ett större misstag,
än han som inte gjorde något,
eftersom han bara trodde
att han kunde göra så lite".


-Edmund Burke

Behovet av att minska energi- resursanvändningen i boendet för att minska belastningen på miljön blir allt mer påtagligt. att känna att ens grannar bryr sig om en, att behövas och att inte känna isolering och anonymitet är också viktiga ingredienser i ett bostadsområde.

Det var en vilja att forma sitt boende utifrån dessa behov Tuggelite blev till. Intresset för att ta del av Tuggelitebornas erfarenheter är stort.

Vi hoppas att Tuggelite kan fungera som en inspirationskälla i utvecklingen till ett boende med social samhörighet, aktivt förvaltarskap och låg energi och resursanvändning.

Under hösten 1984 stod sexton lägenheter fördelade på fem huskroppar, samt ett gemensammetshus färdigt för inflyttning. Tuggelite öppnade sina dörrarför sina invånare efter ett flerårigt planeringsarbete med mål och visioner om ett miljövänligt, resurssnålt bostadsområde. Förhoppningen var att bostadsområdet dessutom skulle erbjuda goda kontakter människor emellan, stora som små.Svenska - English
   Hem      Nyheter     Om Tuggelite    Kontakt     Inloggning     Privat